تاملاتی پیرامون سفر جهادی

وقتی همه با من هم‌عقیده می‌شوند ، تازه احساس می‌كنم كه اشتباه كرده ام ...

جلسه بیست و دوم شورای جهادی-سه شنبه 11 بهمن‌ماه 90

حاضرین:آقایان غلامی، جباری، خانی، یاسری، صدریا، میرقادری، ملک، فرسایی. غائبین:آقایان موسوی و علیخانی. متاخرین:آقایان جباری(35دقیقه) ملک (45دقیقه) فرسایی (90دقیقه) صورت جلسه: 1-در ابتدای جلسه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید
اسفند 92
1 پست
مهر 91
1 پست
اسفند 90
3 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
5 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
9 پست
مرداد 90
4 پست
تیر 90
6 پست
خرداد 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
3 پست
بهمن 88
2 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
9 پست
مهر 88
4 پست
شهریور 88
34 پست
مرداد 88
7 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
10 پست
اسفند 87
8 پست
بهمن 87
6 پست
دی 87
10 پست
آذر 87
12 پست
آبان 87
5 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
فراخوان
19 پست
جهادی_92
1 پست
جهادی_91
5 پست
شادگان
6 پست
جهادی91
8 پست
شورای_91
19 پست
دبیرستان
3 پست
اساسنامه
4 پست
گزارش
1 پست
دوره_16
1 پست
افطاری
3 پست
تذکره
8 پست
جهادی90
4 پست
درد_دل
4 پست
جهادی_90
3 پست
شورای_89
33 پست
شورای90
1 پست
شورای_90
1 پست
مسافرت_89
9 پست
جهادی_88
17 پست
جلسات
2 پست
خوشحالم
4 پست
طنز
1 پست
فرصت‌ها
1 پست
متأسفم
1 پست