انتخاب محل مسافرت جهادی91-شادگان

سلام

با توجه به نتایج پیش مسافرت دوم و جلسه ای که بعد از آن با تیم اجرایی برگزار شد به این نتیجه رسیدیم که محل مسافرت تغییر کند. در زیر نکات مثبت و منفی دو گزینه ی پیشنهادی آمده است.

شادگان

میمند

مدرسه نیمه کاره سال پیش(+)

هزینه اولیه پروژه کمتر(+)

هزینه اولیه پروژه بیشتر(-)

مشکل محل اسکان(-)

بدون رفتن پیش مسافرت و نداشتن پروژه(-)

احتمال بارندگی در محل پروژه(-)

مشکل عرب زبان بودن و عدم ارتباط برای فرهنگی(-)

حمل و نقل تا شیراز(-)

با توجه به سال پیش کار علمی خوبی می توان راه انداخت(+)

با توجه به کم بودن مسافرت های جهادی در فارس مسئولین آشنا نیستند(-)

آقای هدایتی بخشدار خنافره  و کلا آشناهای سال پیش(+)

پروژه مدرسه و کانال آب(+)

 

محل تفریحی روز عید(+)

 

به طور خلاصه مشکلات محل اسکان در شیراز - آب و هوای محل پروژه – مسئولین و از طرف دیگر پروژه نیمه تمام مدرسه شادگان و شناخت مسئولین سال پیش به این نتیجه رسیدیم که محل مسافرت به شادگان تغییر کند.

با توجه به تغییر جا باید سعی کنیم که وقت هایی که از دست دادیم رو جبران کنیم. به امید خدا...

----

با تشکر از آقای فرسایی جهت آماده سازی این گزارش

/ 1 نظر / 18 بازدید