# شورای_91

جلسه بیستم شورای جهادی-سه شنبه 29 آذرماه 90

حاضرین : آقایان غلامی ،خانی ،صدریا ،موسوی ،علیخانی ،جباری. غایبین : آقایان ملک ،یاسری ،فرسایی ،میرقادری. متاخرین : آقای جباری (20 دقیقه). صورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه پانزدهم شورای جهادی-سه شنبه 19 مهرماه 90

ساعت شروع 19:15 حاضرین:آقایان خانی،غلامی،فرسایی،صدریا،علیخانی،خلیلی،یاسری،جباری،موسوی. میهمانان:آقای احمدلو. غائبین:آقایان ملک،میرقادری(غ.م). متاخرین:آقای امین موسوی.   صورت جلسه: (با توجه به اینکه مسئول مسافرت نوروز 91 انتخاب گردیده است،طبق اتفاق ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید

جلسه چهاردهم شورای جهادی-پنجشنبه 7 مهرماه 90

ساعت شروع 14:30 حاضرین:آقایان ملک،خانی،غلامی،جباری،علیخانی،فرسایی،یاسری،میرقادری،صدریا. غائبین: آقای خلیلی. صورت جلسه: در این جلسه آقای فرسایی به تشریح دیدگاهها و برنامه های خود پرداخت.در ابتدا ایشان ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 11 بازدید

جلسه سیزدهم شورای جهادی-سه شنبه 5 مهرماه 90

ساعت شروع 18:30 حاضرین:آقایان عیخانی،خلیلی،میرقادری،یاسری،فرسایی،خانی،غلامی،جباری*،ملک. میهمانان:آقایان احمدلو(14)،داجمر(14)،بهشتیان(14)،عطار زاده(10). غائبین:آقای صدریا،جباری(ت). متاخرین:آقایان غلامی(15)،ملک(40)،جباری*(45).   صورت جلسه: 1-در ابتدای جلسه به آقای علیرضا علیخانی بمناسبت ورود به شورای جهادی خوشامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه دوازدهم شورای جهادی-سه شنبه 22 شهریورماه 90

ساعت شروع 18:40 حاضرین:آقایان فرسایی،ملک،یاسری،صدریا،خلیلی،جباری،خانی. غائبین:آقایان غلامی،میرقادری(غ.م). متاخرین:آقایان ملک(10)،خلیلی(15)،جباری(30)،خانی(40).   صورت جلسه: 1-بر طبق گزارش علی غلامی،دبیر شورا،به منشی،نتیجه ی گفتگو با آقای سید محمد میری ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید

جلسه یازدهم شورای جهادی-سه شنبه 15 شهریورماه 90

ساعت شروع 19:00 حاضرین:آقایان ملک،غلامی،جباری،فرسایی،صدریا،یاسری. میهمانان:آقایان امید باقری(دوره 9) و فرزام احمدلو(دوره 14). متاخرین:آقایان یاسری(20)،غلامی(20)،فرسایی(35). غائبین:آقایان خانی(غ.م)،خلیلی(غ.م)،میری،میرقادری.   صورت جلسه: 1-در ابتدای این جلسه بحثی راجع به نظم جلسات ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید

جلسه دهم شورای جهادی-سه شنبه 8 شهریورماه 90

ساعت شروع 18:00 حاضرین:آقایان ملک،جباری،میری،فرسایی،میرقادری،صدریا،یاسری* متاخرین:آقایان ملک(20)،میری(30)،فرسایی(30)،یاسری(70) غائبین:آقایان غلامی(غ.م)،خانی(غ.م)،خلیلی(غ.م)،یاسری*(ت)   صورت جلسه: 1-قرار بر این شد که پیگیری گردد که دفتر محترم فارغ التحصیلان زین پس ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید

جلسه نهم شورای جهادی-سه شنبه 1 شهریورماه 90

ساعت شروع 17:40 حاضرین:آقایان غلامی،ملک،خانی،صدریا،یاسری،خلیلی،فرسایی،جباری. غائبین:آقایان میرقادری،میری(غ.م). متاخرین:آقایان فرسایی(30)،جباری(40). صورت جلسه: 1-بحثی در مورد کلیت شورا و وظایف آن صورت گرفت.طی این بحث انتقادات و دفاعیاتی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

جلسه تحویل شورای 91

سلام جلسه ی تحویل شورای جهادی ٩١ روز ۵ شنبه ٨٩/٠٢/٢٩ در دفتر فارغ التحصیلان برگزار شد. حاضرین: آقایان مهدوی،ملک،غلامی،جباری،رضایی،آتش هوش،تاجریان،فرسایی آقای آتش ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید