# فراخوان

جلسه سیزدهم شورای جهادی-سه شنبه 5 مهرماه 90

ساعت شروع 18:30 حاضرین:آقایان عیخانی،خلیلی،میرقادری،یاسری،فرسایی،خانی،غلامی،جباری*،ملک. میهمانان:آقایان احمدلو(14)،داجمر(14)،بهشتیان(14)،عطار زاده(10). غائبین:آقای صدریا،جباری(ت). متاخرین:آقایان غلامی(15)،ملک(40)،جباری*(45).   صورت جلسه: 1-در ابتدای جلسه به آقای علیرضا علیخانی بمناسبت ورود به شورای جهادی خوشامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه دهم شورای جهادی-سه شنبه 8 شهریورماه 90

ساعت شروع 18:00 حاضرین:آقایان ملک،جباری،میری،فرسایی،میرقادری،صدریا،یاسری* متاخرین:آقایان ملک(20)،میری(30)،فرسایی(30)،یاسری(70) غائبین:آقایان غلامی(غ.م)،خانی(غ.م)،خلیلی(غ.م)،یاسری*(ت)   صورت جلسه: 1-قرار بر این شد که پیگیری گردد که دفتر محترم فارغ التحصیلان زین پس ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید

جلسه نهم شورای جهادی-سه شنبه 1 شهریورماه 90

ساعت شروع 17:40 حاضرین:آقایان غلامی،ملک،خانی،صدریا،یاسری،خلیلی،فرسایی،جباری. غائبین:آقایان میرقادری،میری(غ.م). متاخرین:آقایان فرسایی(30)،جباری(40). صورت جلسه: 1-بحثی در مورد کلیت شورا و وظایف آن صورت گرفت.طی این بحث انتقادات و دفاعیاتی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید