# مسئول_مسافرت

جلسه سیزدهم شورای جهادی-سه شنبه 5 مهرماه 90

ساعت شروع 18:30 حاضرین:آقایان عیخانی،خلیلی،میرقادری،یاسری،فرسایی،خانی،غلامی،جباری*،ملک. میهمانان:آقایان احمدلو(14)،داجمر(14)،بهشتیان(14)،عطار زاده(10). غائبین:آقای صدریا،جباری(ت). متاخرین:آقایان غلامی(15)،ملک(40)،جباری*(45).   صورت جلسه: 1-در ابتدای جلسه به آقای علیرضا علیخانی بمناسبت ورود به شورای جهادی خوشامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه یازدهم شورای جهادی-سه شنبه 15 شهریورماه 90

ساعت شروع 19:00 حاضرین:آقایان ملک،غلامی،جباری،فرسایی،صدریا،یاسری. میهمانان:آقایان امید باقری(دوره 9) و فرزام احمدلو(دوره 14). متاخرین:آقایان یاسری(20)،غلامی(20)،فرسایی(35). غائبین:آقایان خانی(غ.م)،خلیلی(غ.م)،میری،میرقادری.   صورت جلسه: 1-در ابتدای این جلسه بحثی راجع به نظم جلسات ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید

جلسه دهم شورای جهادی-سه شنبه 8 شهریورماه 90

ساعت شروع 18:00 حاضرین:آقایان ملک،جباری،میری،فرسایی،میرقادری،صدریا،یاسری* متاخرین:آقایان ملک(20)،میری(30)،فرسایی(30)،یاسری(70) غائبین:آقایان غلامی(غ.م)،خانی(غ.م)،خلیلی(غ.م)،یاسری*(ت)   صورت جلسه: 1-قرار بر این شد که پیگیری گردد که دفتر محترم فارغ التحصیلان زین پس ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 12 بازدید

جلسه چهارم شورای جهادی-سه شنبه 28 تیر ماه 90

ساعت شروع 18:45 حاضرین:آقایان علی غلامی،صادق خلیلی،سجاد خانی،محمد میری،هادی ملک،اشکان فرسایی،محمد یاسری میهمانان:آقایان سجاد امینی،فرزام احمدلو غائبین:آقای امیر حسین جباری متاخرین:آقای هادی ملک(17 دقیقه) صورت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید

جلسه شورا 26/6/88

جلسه ی روز ۵شنبه باحضور آقایان ظفری،قباحی،صدیقی عباس زاده،علیخانی،تاجریان و داجمر تشکیل شد. غایبین:آقایان عابدینی و حاجی کریمی شروع جلسه:١۵:٠٠ از بین تمامی فارغ التحصیلان ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 6 بازدید