# چشم_انداز

جلسه بیست و دوم شورای جهادی-سه شنبه 11 بهمن‌ماه 90

حاضرین:آقایان غلامی، جباری، خانی، یاسری، صدریا، میرقادری، ملک، فرسایی. غائبین:آقایان موسوی و علیخانی. متاخرین:آقایان جباری(35دقیقه) ملک (45دقیقه) فرسایی (90دقیقه) صورت جلسه: 1-در ابتدای جلسه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 27 بازدید

جلسه بیست و یکم شورای جهادی-سه شنبه 13 دی‌ماه 90

ساعت شروع 19:30 حاضرین: آقایان غلامی، ملک، خانی، موسوی، یاسری، فرسایی، علیخانی، میرقادری، جباری. غایبین: آقای صدریا(غ.م). متأخرین: آقایان غلامی(20 دقیقه)، یاسری(25 دقیقه)، ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 8 بازدید