# کمیته_روابط_عمومی

جلسه پانزدهم شورای جهادی-سه شنبه 19 مهرماه 90

ساعت شروع 19:15 حاضرین:آقایان خانی،غلامی،فرسایی،صدریا،علیخانی،خلیلی،یاسری،جباری،موسوی. میهمانان:آقای احمدلو. غائبین:آقایان ملک،میرقادری(غ.م). متاخرین:آقای امین موسوی.   صورت جلسه: (با توجه به اینکه مسئول مسافرت نوروز 91 انتخاب گردیده است،طبق اتفاق ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 12 بازدید