# گزارش_شورا

جلسه بیستم شورای جهادی-سه شنبه 29 آذرماه 90

حاضرین : آقایان غلامی ،خانی ،صدریا ،موسوی ،علیخانی ،جباری. غایبین : آقایان ملک ،یاسری ،فرسایی ،میرقادری. متاخرین : آقای جباری (20 دقیقه). صورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه نوزدهم شورای جهادی-سه شنبه 22 آذرماه 90

ساعت شروع 19:30 حاضرین:آقایان ملک، خانی،غلامی، جباری، علیخانی، موسوی، فرسایی، یاسری، میرقادری. غائبین: آقای صدریا. صورت جلسه: 1-طبق قرار قبلی قرار بود که آقای ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 11 بازدید

جلسه سیزدهم شورای جهادی-سه شنبه 5 مهرماه 90

ساعت شروع 18:30 حاضرین:آقایان عیخانی،خلیلی،میرقادری،یاسری،فرسایی،خانی،غلامی،جباری*،ملک. میهمانان:آقایان احمدلو(14)،داجمر(14)،بهشتیان(14)،عطار زاده(10). غائبین:آقای صدریا،جباری(ت). متاخرین:آقایان غلامی(15)،ملک(40)،جباری*(45).   صورت جلسه: 1-در ابتدای جلسه به آقای علیرضا علیخانی بمناسبت ورود به شورای جهادی خوشامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه هشتم شورای جهادی-سه شنبه 25 مردادماه 90

ساعت شروع 18:10 حاضرین:آقایان ملک،خانی،جباری،میری،خلیلی،فرسایی،میرقادری،یاسری. غائبین:آقایان غلامی(غ.م)،صدریا. متاخرین:آقایان یاسری و ... . صورت جلسه: در این جلسه ضمن ارائه ی گزارش اقدامات صورت گرفته در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید

جلسه شورا 7/8/88

سلام ببخشید که دیر شد.مریض احوال بودم. حاضرین:آقایان عابدینی،قباحی،غلامی(با تاخیر)،عباس زاده،علیخانی،تاجریان غایبین:آقایان حاجی کریمی،صدیقی،داجمر       مهمان:آقای اسدی شروع جلسه: ١۵:٣٠ ١-ثبت جهادی:با بحث هایی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

جلسه شورا( 16/7/88)

حاضران: آقایان عابدینی(با تاخیر) ،قباحی،غلامی،صدیقی(با تاخیر)،علیخانی،تاجریان،داجمر  غایبان:حاجی کریمی،عباس زاده     مهمان:گازری-اسدی جلسه به علت تاخیر دوستان ساعت ١٥:٤٠شروع شد. ١-گزارش آقای غلامی:آقای غلامی در مورد کارهایی ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید

جلسه شورا 17/6/88

سلام جلسه شورا روز سه شنبه ١٧/۶/٨٨ برگزارشد. حاضرین:ظفری(٣)-قباحی(١٠)-صدیقی(١٠)-علیخانی(١٢)-عباس زاده(١٢)-تاجریان(١٣) داجمر(١۴) غایبین:حاجی کریمی(۵)-عابدینی(۵) شروع جلسه:١۶:٢٠                    مصوبات:١-تمدید مهلت فراخوان با توجه به درخواست دوستان،قرار بر این شد ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 5 بازدید