# گزارش_شورا

جلسه بیستم شورای جهادی-سه شنبه 29 آذرماه 90

حاضرین : آقایان غلامی ،خانی ،صدریا ،موسوی ،علیخانی ،جباری. غایبین : آقایان ملک ،یاسری ،فرسایی ،میرقادری. متاخرین : آقای جباری (20 دقیقه). صورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه سیزدهم شورای جهادی-سه شنبه 5 مهرماه 90

ساعت شروع 18:30 حاضرین:آقایان عیخانی،خلیلی،میرقادری،یاسری،فرسایی،خانی،غلامی،جباری*،ملک. میهمانان:آقایان احمدلو(14)،داجمر(14)،بهشتیان(14)،عطار زاده(10). غائبین:آقای صدریا،جباری(ت). متاخرین:آقایان غلامی(15)،ملک(40)،جباری*(45).   صورت جلسه: 1-در ابتدای جلسه به آقای علیرضا علیخانی بمناسبت ورود به شورای جهادی خوشامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه نهم شورای جهادی-سه شنبه 1 شهریورماه 90

ساعت شروع 17:40 حاضرین:آقایان غلامی،ملک،خانی،صدریا،یاسری،خلیلی،فرسایی،جباری. غائبین:آقایان میرقادری،میری(غ.م). متاخرین:آقایان فرسایی(30)،جباری(40). صورت جلسه: 1-بحثی در مورد کلیت شورا و وظایف آن صورت گرفت.طی این بحث انتقادات و دفاعیاتی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

جلسه هشتم شورای جهادی-سه شنبه 25 مردادماه 90

ساعت شروع 18:10 حاضرین:آقایان ملک،خانی،جباری،میری،خلیلی،فرسایی،میرقادری،یاسری. غائبین:آقایان غلامی(غ.م)،صدریا. متاخرین:آقایان یاسری و ... . صورت جلسه: در این جلسه ضمن ارائه ی گزارش اقدامات صورت گرفته در ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید

جلسه شورا 17/10/88

حاضران:عابدینی،غلامی،قبلاحی،علیخانی،عباس زاده،علیخانی،تاجریان،داجمر غایبین:حاجی کریمی،صدیقی   تاخیر:عادینی،غلامی،قباحی،علیخانی آقایان غلامی و علیخانی برای پیگیری امور مربوط به مسافرت و جلسه با یکی از موسسات خیریه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 7 بازدید

گزارش شورا5/9/88

حاضرین:آقایان عابدینی،قباحی،غلامی،عباس زاده،علیخانی،تاجریان غایبین:صدیقی،داجمر   تاخیر:قباحی    مهمان:اسدی   شروع جلسه:15:25 1-گزارش تیم مسافرت:گزارش جلسات 8 و 9 در وبلاگ قرار گرفته الف)داخلی:دفترچه ای توسط معاون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید

گزارش شورا 21/8/88

حاضرین : عابدینی،صدیقی،غلامی،علیخانی،تاجریان،داجمر غایبین:حاجی کریمی،قباحی،عباس زاده     مهمان:اسدی     شروع جلسه:١۵:١٠ ١-گزارش تیم مسافرت: معاونت مالی:بازارچه های خیریه شناسایی شده و بروشورها تهیه شده.چارت زمان بندی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 4 بازدید

جلسه شورا 7/8/88

سلام ببخشید که دیر شد.مریض احوال بودم. حاضرین:آقایان عابدینی،قباحی،غلامی(با تاخیر)،عباس زاده،علیخانی،تاجریان غایبین:آقایان حاجی کریمی،صدیقی،داجمر       مهمان:آقای اسدی شروع جلسه: ١۵:٣٠ ١-ثبت جهادی:با بحث هایی که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید