# گزارش_شورا

جلسه بیستم شورای جهادی-سه شنبه 29 آذرماه 90

حاضرین : آقایان غلامی ،خانی ،صدریا ،موسوی ،علیخانی ،جباری. غایبین : آقایان ملک ،یاسری ،فرسایی ،میرقادری. متاخرین : آقای جباری (20 دقیقه). صورت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه چهاردهم شورای جهادی-پنجشنبه 7 مهرماه 90

ساعت شروع 14:30 حاضرین:آقایان ملک،خانی،غلامی،جباری،علیخانی،فرسایی،یاسری،میرقادری،صدریا. غائبین: آقای خلیلی. صورت جلسه: در این جلسه آقای فرسایی به تشریح دیدگاهها و برنامه های خود پرداخت.در ابتدا ایشان ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 9 بازدید

جلسه سیزدهم شورای جهادی-سه شنبه 5 مهرماه 90

ساعت شروع 18:30 حاضرین:آقایان عیخانی،خلیلی،میرقادری،یاسری،فرسایی،خانی،غلامی،جباری*،ملک. میهمانان:آقایان احمدلو(14)،داجمر(14)،بهشتیان(14)،عطار زاده(10). غائبین:آقای صدریا،جباری(ت). متاخرین:آقایان غلامی(15)،ملک(40)،جباری*(45).   صورت جلسه: 1-در ابتدای جلسه به آقای علیرضا علیخانی بمناسبت ورود به شورای جهادی خوشامد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 7 بازدید

جلسه دوازدهم شورای جهادی-سه شنبه 22 شهریورماه 90

ساعت شروع 18:40 حاضرین:آقایان فرسایی،ملک،یاسری،صدریا،خلیلی،جباری،خانی. غائبین:آقایان غلامی،میرقادری(غ.م). متاخرین:آقایان ملک(10)،خلیلی(15)،جباری(30)،خانی(40).   صورت جلسه: 1-بر طبق گزارش علی غلامی،دبیر شورا،به منشی،نتیجه ی گفتگو با آقای سید محمد میری ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 9 بازدید

جلسه یازدهم شورای جهادی-سه شنبه 15 شهریورماه 90

ساعت شروع 19:00 حاضرین:آقایان ملک،غلامی،جباری،فرسایی،صدریا،یاسری. میهمانان:آقایان امید باقری(دوره 9) و فرزام احمدلو(دوره 14). متاخرین:آقایان یاسری(20)،غلامی(20)،فرسایی(35). غائبین:آقایان خانی(غ.م)،خلیلی(غ.م)،میری،میرقادری.   صورت جلسه: 1-در ابتدای این جلسه بحثی راجع به نظم جلسات ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 7 بازدید

جلسه نهم شورای جهادی-سه شنبه 1 شهریورماه 90

ساعت شروع 17:40 حاضرین:آقایان غلامی،ملک،خانی،صدریا،یاسری،خلیلی،فرسایی،جباری. غائبین:آقایان میرقادری،میری(غ.م). متاخرین:آقایان فرسایی(30)،جباری(40). صورت جلسه: 1-بحثی در مورد کلیت شورا و وظایف آن صورت گرفت.طی این بحث انتقادات و دفاعیاتی در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 5 بازدید

گزارش جلسه شواری جهادی مورخ 89/9/21

حاضرین: علی مهدوی، سجاد خانی، صادق خلیلی، حمید آتش‌هوش، رضا رضایی، حسین امیدبیگی متاخرین: فرزام احمدلو غاییبن: محمدعلی حسینی‌تاش، میثم محمدی، اکبر ... ادامه مطلب
/ 3 نظر / 3 بازدید

گزارش شورا5/9/88

حاضرین:آقایان عابدینی،قباحی،غلامی،عباس زاده،علیخانی،تاجریان غایبین:صدیقی،داجمر   تاخیر:قباحی    مهمان:اسدی   شروع جلسه:15:25 1-گزارش تیم مسافرت:گزارش جلسات 8 و 9 در وبلاگ قرار گرفته الف)داخلی:دفترچه ای توسط معاون ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید